Osebna bibliografija Matevž topolovec

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


Matevž Topolovec

Osebna bibliografija za obdobje 2000-2019

 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

KOVAČ, Simon, TOPOLOVEC, Matevž, LEVAŠIČ, Vesna. Vstavitev kolenske proteze s pomočjo računalniške navigacije v primerjavi klasičnim inštrumentarijem : študija primera s kontrolo = Computer-assisted surgery versus manual total knee arthroplasty : a case-controlled study. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-49-II-56. [COBISS.SI-ID 26731481]

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej, BLOEBAUM, Roy D. Wear debris from hip prostheses characterized by electron imaging. Central European Journal of Medicine, ISSN 1895-1058. [Tiskana izd.], 2013, vol. 8, no. 4, str. 476-484, doi: 10.2478/s11536-013-0156-7. [COBISS.SI-ID 26668583]

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid. A comparative study of four bearing couples of the same acetabular and femoral component : a mean follow-up of 11.5 years. The Journal of arthroplasty, ISSN 0883-5403, 2014, vol. 29, no. 1, str. 176-180, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883540313002842, doi: 10.1016/j.arth.2013.03.030. [COBISS.SI-ID 512396601]

TOPOLOVEC, Matevž, CÖR, Andrej, MILOŠEV, Ingrid. Metal-on-metal vs. metal-on-polyethylene total hip arthroplasty tribological evaluation of retrieved components and periprosthetic tissue. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN 1751-6161, jun. 2014, vol. 34, str. 243-252, doi: 10.1016/j.jmbbm.2014.02.018. [COBISS.SI-ID 27522343]

HERO, Nikša, VENGUST, Rok, TOPOLOVEC, Matevž (avtor dodatnega besedila). Cooperative anlysis of colimed (first anterior then posterior) versus only posterior aproach for treating severe scoliosis:a meam follow up of 8.5 years. Spine, ISSN 1528-1159. [Online ed.], ilustr. http://insights.ovid.com/crossref?an=00007632-201706010-00009, doi: 10.1097/BRS.0000000000002059. [COBISS.SI-ID 1539344580]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, TOPOLOVEC, Matevž, PIŠOT, Venčeslav, TREBŠE, Rihard. Umetni kolčni sklepi z obremenilnim sklopom kovina-na-kovino = Total hip replacement with metal-on-metal-bearings. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], dec. 2009, letn. 78, suppl. 2, str. II-34-II-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 23465767]

TOPOLOVEC, Matevž, FRANGEŽ, Igor, HARI, Andrej, SMRKE, Dragica. Kronični poobremenitveni utesnitveni sindrom = Chronic exertional compartment syndrome. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki], ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 2010, letn. 49, št. 3, str. 317-323. [COBISS.SI-ID 27443161]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

HERO, Nikša, KRAMAR, Robert, CIRMAN, Robert, MOHAR, Janez, TOPOLOVEC, Matevž, MRŠNIK, Marina. Mnenja ortopedskih kirurgov iz ortopedske bolnišnice Valdoltra o uporabi ortoz po kirurški stabilizaciji hrbtenice = The opinion of spinal surgeons from the Valdoltra orthopaedic hospital on the use of orthoses after surgical spinal stabilisation. V: BURGER, Helena (ur.), GOLJAR, Nika (ur.), MOHARIĆ, Metka (ur.). 100 let ortopedske tehnike v Sloveniji ter rehabilitacijska tehnologija danes : zbornik predavanj = 100 years of prosthetics and orthotics in Slovenia and rehabilitation technology today : proceedings, 30. dnevi rehabilitacijske medicine, Ljubljana, 4.-5. april, 2019, (Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, letn. 18, supl. 1). Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča. 2019, vol. 18, supl. 1, str. 50-52. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/. [COBISS.SI-ID 2641257]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej, BLOEBAUM, Roy D. Karakterizacija obrabnih delcev s pomočjo vrstične elektronske mikroskopije. V: 1. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 12. november 2010. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2010, [1.str.]. [COBISS.SI-ID 27937497]

MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard, TOPOLOVEC, Matevž, LEVAŠIČ, Vesna, CÖR, Andrej, PIŠOT, Venčeslav. Preživetje in analiza revizij kolčnih protez z obremenilnim sklopom keramika-na-keramiko in kovina-na-kovino. V: 1. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 12. november 2010. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2010, [Loč. pag. (1 str.)]. [COBISS.SI-ID 27656153]

MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard, LEVAŠIČ, Vesna, TOPOLOVEC, Matevž, PIŠOT, Venčeslav. Comparison of survivirship of three types of bearings of total hip arthroplasty. V: [Abstracts]. [S. l.: s. n.]. 2011. http://abstracts.efort.org/Root/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRoot%2fArea%2fViewAbstract.aspx%3fAbstractId%3d967&AbstractId=967. [COBISS.SI-ID 24820007]

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej, BLOEBAUM, Roy D. In situ method for analysis of metal wear debris from hip prostheses by combined scanning electron microscopy and backscattered electron imaging. V: [Abstracts]. [S. l.: s. n.]. 2011. http://abstracts.efort.org/Root/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRoot%2fArea%2fViewAbstract.aspx%3fAbstractId%3d967&AbstractId=1567. [COBISS.SI-ID 24820263]

TOPOLOVEC, Matevž, MIHALIČ, Rene. An overview of the risk factors for total joint infections. V: Abstracts. Istanbul: EFORT. 2013. [COBISS.SI-ID 512397113]

TOPOLOVEC, Matevž, KOVAČ, Simon. The role of the vacuum in reinfusion drainage systems. V: Abstracts. Istanbul: EFORT. 2013. [COBISS.SI-ID 512396857]

MILOŠEV, Ingrid, KOVAČ, Simon, TREBŠE, Rihard, LEVAŠIČ, Vesna, TOPOLOVEC, Matevž, PIŠOT, Venčeslav. Comparison of survivorship of three types of bearings of total hip arthroplasty. The Bone & joint journal, ISSN 2049-4394, 2013, vol. 95-B, suppl. 27, str. 132. [COBISS.SI-ID 1537300932]

CÖR, Andrej, TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid. Periprosthetic tissue reaction from ceramic-on-ceramic total hip artroplasties. V: Abstracts. London: EFORT. 2014, str. 3020. https://www.efort.org/london2014/scientific-content/advanced-scientific-programme/. [COBISS.SI-ID 1537983940]

TOPOLOVEC, Matevž, HERO, Nikša. Pojav sindroma kavde ekvine po operacijah na hrbtenici : prikaz primerov in pregled literature. V: 5. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik prispevkov, 12. junij 2015. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica. 2015, str. 7. [COBISS.SI-ID 1537540548]

LEVAŠIČ, Vesna, MILOŠEV, Ingrid, TOPOLOVEC, Matevž. Valdoltra v projektu Parent-register endoprotetike Slovenije (RES). V: 5. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik prispevkov, 12. junij 2015. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica. 2015, str. 21. [COBISS.SI-ID 1537543364]

TOPOLOVEC, Matevž, KOVAČ, Simon. The use of vacuum in reinfusion drain systems can increase postoperative blood loss after total hip replacement surgery. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n. 2015], str. 119. [COBISS.SI-ID 1537685956]

TOPOLOVEC, Matevž. Spinalna fuzija z inštrumentacijo : osnove in biomehanika. V: 6. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in [3.] Srečanje vertebrološkega združenja Slovenije, [Ankaran, 17. junij 2016]. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2016, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538563780]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

TOPOLOVEC, Matevž, KOVAČ, Simon. Analiza uporabe drenov pri artroplastiki kolen in kolkov. V: 2. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 25. november 2011. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2011, [1 str.]. [COBISS.SI-ID 29219289]

MIHALIČ, Rene, TOPOLOVEC, Matevž. Intrizični in ekstrizični dejavniki tveganja pri okužbah vsadkov. V: 2. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 25. november 2011. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2011, [Loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 29227993]

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid, LENARČIČ, Mitja. Programska obdelava podatkov za izračun linearne in volumetrične obrabe femoralnih glav. V: 3. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 30. november 2012, Ankaran. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2012, str. 11. [COBISS.SI-ID 30339033]

KOVAČ, Simon, TOPOLOVEC, Matevž. Vzroki in rezultati revizijske artroplastike kolena. V: 3. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 30. november 2012, Ankaran. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2012, str. 12. [COBISS.SI-ID 30338777]

AMBROŽIČ, Bogdan, MARČAN, Radoslav, TOPOLOVEC, Matevž. Uporaba PRP (platelet-rich plasma) v ortopediji. V: 3. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 30. november 2012, Ankaran. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2012, str. 13. [COBISS.SI-ID 30338265]

TOPOLOVEC, Matevž, MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej. Primerjava preživetja kolčnih endoprotez pri uporabi različnih obremenilnih sklopov. V: 4. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ankaran, 30.5.2014. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. [2014], f. 17. [COBISS.SI-ID 1536531908]

ČELEŠ, Dejan, TOPOLOVEC, Matevž. Spondilodiscitis povzročen z campylobacter fetus, prikaz primera. V: MIRNIK, Nino (ur.). Zbornik, 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. [2017], str. 12. [COBISS.SI-ID 1539477188]

HERO, Nikša, VENGUST, Rok, TOPOLOVEC, Matevž. Operativno zdravljenje skolioz. V: MIRNIK, Nino (ur.). Zbornik, 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. [2017], str. 16. [COBISS.SI-ID 1539477444]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

MIHALIČ, Rene, TOPOLOVEC, Matevž. Risk factors for prosthetic joint infections. V: TREBŠE, Rihard (ur.). Infected total joint arthroplasty : the algorithmic approach. London: Springer. cop. 2012, str. 75-94, ilustr. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4471-2482-5_9, doi: 10.1007/978-1-4471-2482-5_9. [COBISS.SI-ID 512390713]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

TOPOLOVEC, Matevž, HERO, Nikša. Degenerativna stanja hrbtenice in pooperativni pojav sindroma kavde ekvine = Degenerative condition of the spine and cauda equine syndrome following spine surgery. V: ŠAVRIN, Rajmond (ur.). Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča. 2015, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 1992297]

 

1.22 Intervju

TOPOLOVEC, Matevž (intervjuvanec, fotograf). Preveč sedimo!. ABC zdravja, ISSN 1854-4541. [Tiskana izd.], jan. 2015, leto 10, št. 1, str. 26-27, ilustr. http://www.abczdravja.si/index.php/8-novice/66-prevec-sedimo. [COBISS.SI-ID 1537164484]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

TOPOLOVEC, Matevž. Vpliv vrste obremenilnega sklopa na preživetje umetnih kolčnih sklepov : doktorska disertacija = Influence of bearing surfaces on survivorship of total hip replacements : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Topolovec], 2014. X, 109 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 273304832]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

JAGRIČ, Vita, TOPOLOVEC, Matevž. Bioplin : kemija. Maribor: II. gimanzija, 2000. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9734664]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

TOPOLOVEC, Matevž. The modern diagnostic protocol : 12th EFORT congress, Copenhagen, 3. June 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 28646105]

TOPOLOVEC, Matevž. [Idiopatska skolioza : definicija, epidemiologija, presejalni test, patogeneza : predavanje na strokovnem srečanju Konzervativno zdravljenje otrok in mladostnikov z idiopatsko skoliozo, 13.-14. december 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 1536170180]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 5. 2019

 

Datumi ortopedske ambulante: (16:00 - 20:00)

Maj
20

20.05.2024 09:00 - 19:00

Maj
22

22.05.2024 14:00 - 19:00

Maj
27

27.05.2024 09:00 - 19:00

Maj
29

29.05.2024 14:00 - 19:00

Jun
3

03.06.2024 09:00 - 19:00

Jun
5

05.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
10

10.06.2024 09:00 - 19:00

Jun
13

13.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
17

17.06.2024 09:00 - 19:00

Jun
19

19.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
26

26.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
27

27.06.2024 09:00 - 19:00

tecar     udarni valovi    hiil laser    analiza drže      Trombocitna plazma      matične celice

 

 

 

 

Copyright Bisturmed d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani. O piškotkih na spletni strani