Bogdan Ambrožič Osebna bibliografija za obdobje 1994-2023

 
dr. Bogdan Ambrožič [23528]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. The influence of medial patellofemoral ligament reconstruction on clinical results and sports activity level. The Physician and sportsmedicine. 2016, vol. 44, iss. 2, str. 133-140, ilustr. ISSN 0091-3847. DOI: 10.1080/00913847.2016.1148561. [COBISS.SI-ID 1538300612], [JCRSNIPWoS do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9.50, Scopus do 24. 9. 2023: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11.00]

 

1.05 Poljudni članek

AMBROŽIČ, Bogdan (avtor, fotograf). Nova spoznanja in rešitve za optimalno stabilizacijo kolena : prva uspešna rekonstrukcija anterolateralnega ligamenta kolenskega sklepa v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. Delo. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2014, leto 56, št. 146, str. 13, poročilo. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1536630980]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

AMBROŽIČ, Bogdan. Lateral ankle instability. V: Sports Ortho : à la carte : book of abstracts, 17th March 2018. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 1540474052]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

MIRNIK, Nino, VOGRIN, Matjaž, BAJEC, Tomaž, AMBROŽIČ, Bogdan, REČNIK, Gregor. Utesnitveni sindromi v gležnju. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Gleženj in stopalo v ortopediji : [zbornik vabljenih predavanj]. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. Str. 69-76. ISBN 978-961-6909-76-1. [COBISS.SI-ID 5864511]
AMBROŽIČ, Bogdan. Oskrba poškodovanega kolena pri športnikih. V: Otrok, mladostnik in šport. [S. l. ]: Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu, 2012. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 30004953]
AMBROŽIČ, Bogdan. Operativno zdravljenje poškodovane sprednje križne vezi. V: SILA, Boris (ur.). [Zbornik prispevkov]. Ljubljana: Fitnes zveza Slovenije, 2010. Str. 19-22, ilustr. ISBN 978-961-91239-6-6. [COBISS.SI-ID 29653721]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

TREBŠE, Rihard, MIHALIČ, Rene, AMBROŽIČ, Bogdan, MOHAR, Janez, ŠTALC, Jurij, MARJANOVIČ, Benjamin. Patient specific computer aided elective orthopedic procedures : state of the art. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 27. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-18. oktober 2019, Portorož, Slovenija = 27th International Conference on Materials and Technology, 16-18 October 2019, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2019. Str. 176. ISBN 978-961-94088-3-4. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit194/BookOfAbstracts_27ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 1541808580]
AMBROŽIČ, Bogdan. Osteotomies around the knee : preoperative planning, decision making. V: Abstract book. 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sport Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BIH, October 1-3, 2015. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 87. [COBISS.SI-ID 1538299076]
AMBROŽIČ, Bogdan. Patellar instability treatment : when the MPFL is not enough?. V: Abstract book. 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sport Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BIH, October 1-3, 2015. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 80. [COBISS.SI-ID 1538298052]
AMBROŽIČ, Bogdan. Role of trochleoplasty in patellar instability treatment. V: Abstract book. 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sport Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BIH, October 1-3, 2015. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 83. [COBISS.SI-ID 1538298820]
AMBROŽIČ, Bogdan. Computer supported complex osteotomy procedures around the knee : CT preoperative planning, navigation system, 3D printing technologies. V: BIT's 2nd Annual World Congress of Orthopaedics - 2015, September 24-26, Xiʼan, China. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 102. Conference abstract book. [COBISS.SI-ID 1538271684]
AMBROŽIČ, Bogdan. Treatment of posterolateral corner injuries. V: 5th Balkan congress of arthroscopy, sport traumatology and knee surgery [and] 9th Congress of Bulgarian Society of arthroscopy, sport surgery and trauma (BSASST), 10-12 October, Sofia, Bulgaria. [S. l.: s. n.], 2014. Str. 47-48. [COBISS.SI-ID 1537673668]
AMBROŽIČ, Bogdan. Current treatment methods of achilles tendon pathology. V: Book of scientific papers = Zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2012. Str. 83-84. ISBN 978-961-6575-96-6. [COBISS.SI-ID 30337497]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje nestabilnosti pogačice = Medial patellofemoral ligament (MPFL) reconstruction using a gracilis tendon. V: KRESAL, Friderika (ur.). Vloga fizioterapevtske stroke pri krepitvi zdravja in zagotavljanja kakovostnejšega življenja. 13. simpozij fizioterapevtov Slovenije, Podčetrtek, 29., 30. november in 01. december 2007. Ljubljana: Zbornica fizioterapevtov Slovenije: = Chamber of physiotherapists of Slovenia, [2007]. Str. 96. [COBISS.SI-ID 29672153]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

AMBROŽIČ, Bogdan. Izzivi v zdravljenju patelofemoralne nestabilnosti in bolečine pod pogačico. V: MRAK, Jana (ur.), QUERRIOUX, Isabelle (ur.). Zbornik predavanj : 6. mednarodni kongres medicinskih izvedencev : 11.-12. marec 2021, Laško, Slovenija. Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), 2021. Str. 57. ISBN 978-961-6327-32-9. http://www.6mkmis.com. [COBISS.SI-ID 55118851]
AMBROŽIČ, Bogdan, NABERGOJ, Marko, NOVAK, Samo. All inside arthroscopic lateral ligament reconstruction. V: Book of abstracts. South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology, 27th-29th April 2017, Dubrovnik, Croatia. [S. l.: s. n], 2017. Str. 23. [COBISS.SI-ID 1539341508]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo, NABERGOJ, Marko. Managing bone loss in revision ACL surgery. V: Book of abstracts. South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology, 27th-29th April 2017, Dubrovnik, Croatia. [S. l.: s. n], 2017. Str. 23. [COBISS.SI-ID 1539341764]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

NOVAK, Samo, AMBROŽIČ, Bogdan. Revizija rekonstrukcije sprednje križne vezi: napake, algoritem in "tips & tricks". V: SLOKAR, Urban (ur.), LEVAŠIČ, Vesna (ur.), MILOŠEV, Ingrid (ur.). 8. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra & srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik : 15. junij 2018. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2018. Str. 23. ISBN 978-961-94454-0-2. [COBISS.SI-ID 1540465604]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo, NABERGOJ, Marko. Uspešnost uporabe bolniku specifičnih 3D natisnjenih vodil pri izvedbi suprakondilarnih osteotomij stegnenice. V: SLOKAR, Urban (ur.), LEVAŠIČ, Vesna (ur.), MILOŠEV, Ingrid (ur.). 8. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra & srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik : 15. junij 2018. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2018. Str. 24. ISBN 978-961-94454-0-2. [COBISS.SI-ID 1540465860]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. Artroskopska stabilizacija gležnja. V: 6. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in [3.] Srečanje vertebrološkega združenja Slovenije, [Ankaran, 17. junij 2016]. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2016. Str. 28. [COBISS.SI-ID 1538576324]
NABERGOJ, Marko, AMBROŽIČ, Bogdan. Klinični primeri juvenilnega disekantnega osteohondritisa. V: 6. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in [3.] Srečanje vertebrološkega združenja Slovenije, [Ankaran, 17. junij 2016]. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2016. Str. 16. [COBISS.SI-ID 1538568388]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. Računalniško vodeni posegi (navigacija) na kolenu in gležnju. V: 6. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in [3.] Srečanje vertebrološkega združenja Slovenije, [Ankaran, 17. junij 2016]. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2016. Str. 30. [COBISS.SI-ID 1538576580]
NOVAK, Samo, AMBROŽIČ, Bogdan. Vpliv rekonstrukcije MPFL na stopnjo športne aktivnosti. V: 6. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in [3.] Srečanje vertebrološkega združenja Slovenije, [Ankaran, 17. junij 2016]. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2016. Str. 32. [COBISS.SI-ID 1538576836]
AMBROŽIČ, Bogdan, ESSKA Congress. Computer supported complex osteotomy procedures around the knee : CT preoperative planning, navigation system, 3D printing technologies. V: Abstracts. 17th ESSKA Congress. Heidelberg: Springer, 2016. Vol. 24, suppl. 1, str. 222. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, vol. 24, supp. 1 (May 2016). ISSN 0942-2056. DOI: 10.1007/s00167-016-4077-2. [COBISS.SI-ID 1538514628], [JCRSNIPWoS]
AMBROŽIČ, Bogdan, MARJANOVIČ, Benjamin. Vloga anterolateralnega ligamenta pri stabilizaciji kolenskega sklepa. V: 5. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik prispevkov, 12. junij 2015. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica, 2015. Str. 24. [COBISS.SI-ID 1537544388]
AMBROŽIČ, Bogdan. Computer supported complex osteotomy procedures around the knee : CT preoperative planning, navigation system, 3D printing technologies. V: Abstract book. 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sport Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BIH, October 1-3, 2015. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 103. [COBISS.SI-ID 1538299588]
MARČAN, Radoslav, AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. Incidence of septic arthritis following an ACL reconstruction. V: Abstract book. 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sport Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BIH, October 1-3, 2015. [S. l.: s. n.], 2015. Str. 25. [COBISS.SI-ID 1538297540]
AMBROŽIČ, Bogdan, LAHAJNER, Andrej, FAGANELI, Nataša. Incidenca zgodnjih okužb po rekonstrukciji sprednje križne vezi kolena. V: 4. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ankaran, 30.5.2014. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, [2014]. F. 25. [COBISS.SI-ID 1536532932]
AMBROŽIČ, Bogdan. Femoral bioabsorbable cross-pins fixation in acl reconstruction-MRI and clinical study of a femoral tunnel at 4 years follow up. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy. May 2014, vol.22, suppl. 1, s282. ISSN 0942-2056. [COBISS.SI-ID 1536674244], [JCRSNIP]
AMBROŽIČ, Bogdan, MARČAN, Radoslav. MPFL reconstruction with gracilis tendon : results after 4 years follow up. V: DELIMAR, Domagoj (ur.), BIĆANIĆ, Goran (ur.). Knjiga sažetaka = Abstract book : 10th CEOC. Split: [s. n.], 2014. Str. 79-80. [COBISS.SI-ID 1536530116]
AMBROŽIČ, Bogdan. Razširitev kostnega kanala po rekonstrukciji sprednje križne vezi kolenskega sklepa. V: 1. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 12. november 2010. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2010. [f. 11]. [COBISS.SI-ID 1536153028]
AMBROŽIČ, Bogdan. Femoral tunnel widening after hamstring anterior cruciate ligament reconstruction using femoral bioabsorbable cross-pins fixation. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. Str. 3. ISBN 978-961-269-725-9. [COBISS.SI-ID 30005209]
AMBROŽIČ, Bogdan. Tibial tunnel widening after hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction. Clinical and MRI study at 4 years follow-up. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. Str. 4. ISBN 978-961-269-725-9. [COBISS.SI-ID 30005465]
AMBROŽIČ, Bogdan. Rekonstrukcija zadnje križne vezi kolenskega sklepa. V: 2. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : 25. november 2011. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, [2011?]. [1 str.]. [COBISS.SI-ID 29217497]
AMBROŽIČ, Bogdan. Razširitev kostnega kanala po rekonstrukciji sprednje križne vezi kolenskega sklepa. V: 1. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 12. november 2010. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2010. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 29653465]
AMBROŽIČ, Bogdan. Tibial tunnel widening after hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction. Clinical and MRI study at 4 years follow-up. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy. Jun. 2010, vol. 18, suppl. 1, str. s98. ISSN 0942-2056. [COBISS.SI-ID 30337241], [JCRSNIP]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje nestabilnosti pogačice z rekonstrukcijo MPFL. V: BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008. Str. 113. ISBN 978-961-6456-33-3. [COBISS.SI-ID 24021721]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje poškodb zadnje križne vezi. V: BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008. Str. 53. ISBN 978-961-6456-33-3. [COBISS.SI-ID 24011481]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje poškodb zadnje križne vezi (ZKV) pri nogometaših = Treatment of posterior cruicate ligament (PCL) injuries in footbal players. V: 1. mednarodna konferenca NOGOMED, 28. in 29. september 2007, Maribor, Slovenija = 1st International Conference NOGOMED, 28. in 29. september 2007, Maribor, Slovenija. 1. mednarodna konferenca NOGOMED, Maribor, 28 in 29 september 2007. Maribor: [s. n., 2007?]. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 29673945]
AMBROŽIČ, Bogdan. Medial patellofemoral ligament (MPFL) reconstruction using a gracilis tendon graft. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Final programme and book of abstracts. [S. l.: s. n., 2007]. Str. 51. [COBISS.SI-ID 29661145]
AMBROŽIČ, Bogdan. ACL reconstruction combined with a high tibial osteotomy. V: Final programme and book of abstracts. 2nd International Symposium on Sports Injuries, Portorož, Slovenia May 20-21, 2005. [Ljubljana: Department of Orthopaedic Surgery Medical Centre Ljubljana], 2005. Str. 16. [COBISS.SI-ID 19608537]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

AMBROŽIČ, Bogdan. Trattamento dell' artrosi dell' ginocchio e delle tendinopatie con l' uso di piastrine attivate : indicazioni, techniche e risultati clinici. V: Biobridge event : Venezia, 18. 10. - 19. 10. 2019. [S. l.: s. n.], [2019?]. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 1541823684]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo, NABERGOJ, Marko. Are 3D printed patient-specific cutting guides useful in distal femoral osteotomies? : pilot study. V: Abstracts of the 18th ESSKA Congress : 9-12 May 2018, Glasgow, UK. 18th ESSKA Congress. Heidelberg: Springer, 2018. Vol. 26, suppl. 1, str. s305. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, vol. 26, supp. 1 (April 2018). ISSN 0942-2056. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00167-018-4867-9.pdf. [COBISS.SI-ID 1540473796]
AMBROŽIČ, Bogdan. Bankart vs Latarjet. V: Programme and book of abstracts : current concepts in shoulder pathology. [Ljubljana: s.n., 2018]. Str. 33. [COBISS.SI-ID 1541140164]
GOSNIK, Boštjan, MIRNIK, Nino (avtor dodatnega besedila), AMBROŽIČ, Bogdan. Analiza uporabe alograftov pri rekonstrukcijah vezi kolenskega sklepa v Ortopedski bolnišnici Valdoltra. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 41. [COBISS.SI-ID 1539482052]
MIRNIK, Nino, NOVAK, Samo, AMBROŽIČ, Bogdan. Dvojne osteotomije - indikacija, zgodnji rezultati. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 40. [COBISS.SI-ID 1539481796]
MIRNIK, Nino, AMBROŽIČ, Bogdan. Fiksacija sveže poškodbe sprednje križne vezi : opis tehnike in zgodnji rezultati. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 39. [COBISS.SI-ID 1539554500]
NOVAK, Samo, AMBROŽIČ, Bogdan. Primerjava rezultatov stabilizacije pogačice z rekonstrukcijo MPFL in transpozicijo tuberozitas tibije. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 43. [COBISS.SI-ID 1539482564]
MIRNIK, Nino, NABERGOJ, Marko, NOVAK, Samo, AMBROŽIČ, Bogdan. Sočasna fiksacija stranskih vezi in tibiofibularne sindezmoze gležnja : zgodnji rezultati. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 42. [COBISS.SI-ID 1539556036]
NABERGOJ, Marko, AMBROŽIČ, Bogdan. Transplantacija meniskusa in implantacija sintetičnega meniskusa : opis tehnik. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 38. [COBISS.SI-ID 1539554244]
NABERGOJ, Marko, MARJANOVIČ, Benjamin, AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje ireparabilnih ruptur rotatorne manšete z biorazgradljivim subakromialnim balončkom. V: MIRNIK, Nino (ur.). 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2017. Str. 35. [COBISS.SI-ID 1539480516]
AMBROŽIČ, Bogdan, MARČAN, Radoslav, TOPOLOVEC, Matevž. Uporaba PRP (platelet-rich plasma) v ortopediji. V: 3. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 30. november 2012, Ankaran. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2012. Str. 13. [COBISS.SI-ID 30338265]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL reconstruction. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. Str. 7. ISBN 978-961-269-725-9. [COBISS.SI-ID 30005721]
AMBROŽIČ, Bogdan. Medial patellofemoral ligament (MPFL) reconstruction with gracilis tendon. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. Str. 10. ISBN 978-961-269-725-9. [COBISS.SI-ID 30005977]
AMBROŽIČ, Bogdan. Operacija križne vezi = [Cruciate ligament operation]. Šport in zdravje : bilten medicine športa Slovenije. maj 2012, letn. 6, št. 1, str. 10. ISSN 1855-6795. [COBISS.SI-ID 30004441]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL injuries. Šport in zdravje : bilten medicine športa Slovenije. maj 2009, letn. 3, št. 2, str. 8-9. ISSN 1855-6795. [COBISS.SI-ID 29653209]
AMBROŽIČ, Bogdan. Plastica mediale e tendonesi del tendine pattellare = Medial vastus plasty and tenodesis of patellar tendon. V: Book of abstracts : L'instabilità patellare, Le discinesie nella spalla dolorosa : Pattellar instability, Dyskynesias in painful shoulder. [S. l.: Orthopedic and rehabilitation equipment, 2006]. Str. 22. [COBISS.SI-ID 29654233]
AMBROŽIČ, Bogdan. Novosti artroskopskih rekonstrukcij križnih vezi. V: KRESAL, Friderika (ur.), VIDE, Lija (ur.). Slovenska fizioterapija skozi čas. 12. simpozij fizioterapevtov Slovenije, Podčetrtek, 7., 8. in 9. december 2006. Ljubljana: Zbornica fizioterapevtov Slovenije: = Chamber of Physiotherapists of Slovenia, [2006?]. Str. 80. [COBISS.SI-ID 22347481]
AMBROŽIČ, Bogdan. Cross-pin fixation for hamstring ACL reconstruction. V: 24th Traditional Meeting Alpe-Adria-Pannonia-Tatra : 24th-26th October, 2003, [Ankaran]. Valdoltra: Ortopaedic hospital, 2003. Str. 59-60. [COBISS.SI-ID 17143001]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje degenerativne bolezni rotatorne manšete s strani ortopeda. V: CUNDER, Katarina (ur.), HOSTNIK, Primož (ur.), MARTINČIČ, David (ur.). Ramenski sklep : sodobni vidiki zdravljenja : znanstvena monografija. 1. natis. Ljubljana: Slovensko zdravniško združenje - ZFRM, 2022. Str. 27-28. ISBN 978-961-95837-0-8. [COBISS.SI-ID 118003459]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo, NABERGOJ, Marko. Medial patellofemoral ligament reconstruction techniques. V: BOZKURT, Murat (ur.), İBRAHIM, Açar Halil (ur.). Clinical Anatomy of the Knee : an atlas. 1st ed. 2021. Cham: Springer International Publishing, 2021. Str. 163-174. ISBN 978-3-030-57578-6, ISBN 978-3-030-57577-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57578-6_10. [COBISS.SI-ID 83942403]
AMBROŽIČ, Bogdan, NABERGOJ, Marko, SLOKAR, Urban. Anatomic posterolateral reconstruction. V: BOZKURT, Murat (ur.), İBRAHIM, Açar Halil (ur.). Clinical Anatomy of the Knee : an atlas. 1st ed. 2021. Cham: Springer International Publishing, 2021. Str. 183-206. ISBN 978-3-030-57578-6, ISBN 978-3-030-57577-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57578-6_12. [COBISS.SI-ID 83957251]
AMBROŽIČ, Bogdan, SLOKAR, Urban, BRULC, Urban, NOVAK, Samo. Anatomic knee joint realignment. V: BOZKURT, Murat (ur.), İBRAHIM, Açar Halil (ur.). Clinical Anatomy of the Knee : an atlas. 1st ed. 2021. Cham: Springer International Publishing, 2021. Str. 207-247. ISBN 978-3-030-57578-6, ISBN 978-3-030-57577-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57578-6_13. [COBISS.SI-ID 83963651]

 

1.22 Intervju

AMBROŽIČ, Bogdan. Digitalni posvet z ortopedom. YouTube. 22. sep. 2020, 1 spletni vir (1 videoteka (59 min 36 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=fv04tG0rngYhttps://zdravstveninasvet.triglavzdravje.si/dogodki/webinar-digitalni-posvet-z-ortopedom/. [COBISS.SI-ID 84145667]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

AMBROŽIČ, Bogdan. Pomen medialnega patelofemoralnega ligamenta (MPFL) za stabilnost pogačice : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Ambrožič], 2017. VII, 115 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97129https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97129http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-00569VIN. [COBISS.SI-ID 3880980]

 

2.09 Magistrsko delo

AMBROŽIČ, Bogdan. Vpliv tibijalne fiksacije na razširitev kostnega kanala po rekonstrukciji sprednje križne vezi kolenskega sklepa : magistrska naloga. Ljubljana: [B. Ambrožič], 2009. 37 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3249940]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

AMBROŽIČ, Bogdan (intervjuvanec), FERLETIČ, Silva (oseba, ki intervjuva), KIRAR, Maja (odgovorni urednik). Artroskopske operacije : svetovalna oddaja o zdravju, Radio Koper, 24. maj 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 29656281]
AMBROŽIČ, Bogdan (intervjuvanec), LAPAJNE, Alma (urednik). Poškodbe pri športu : oddaja Recept za zdravo življenje, I. program TV Slovenija, 14. januar 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29656025]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

AMBROŽIČ, Bogdan. Meniscal root repair : predavanje na programu Advanced surgical tecniques in the knee joint, Yildirim Beyazit University, School of Medicine, Ankara, 25th - 26th January 2019. [COBISS.SI-ID 1541258948]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL reconstruction : predavanje na programu Advanced surgical tecniques in the knee joint, Yildirim Beyazit University, School of Medicine, Ankara, 25th - 26th January 2019. [COBISS.SI-ID 1541259460]
AMBROŽIČ, Bogdan. Trochleaplasty : predavanje na programu Advanced surgical tecniques in the knee joint, Yildirim Beyazit University, School of Medicine, Ankara, 25th - 26th January 2019. [COBISS.SI-ID 1541259204]
AMBROŽIČ, Bogdan. A two day cadaveric knee osteotomy masterclass : attended as a part of the faculty at Northern Osteotomy Masterclass 2018 on the 2nd & 3rd July 2018, The Newcastle Surgical Training Centre at the Freeman Hospital and St Jamesʼ Park, Newcastle. [COBISS.SI-ID 1540516036]
AMBROŽIČ, Bogdan. Artroskopski popravak ligamenata gležnja : predavanje na tečaju "Članak, čičak, zaglavak, zglob, kičica, knjuk ili njegovo veličanstvo gležanj", poslijediplomski tečaj I. kategorije, 06. 02. 2016, Sveučilištu u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 1538307268]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Technique for ACL reconstruction : transtibial versus AM portal anatomic single versus double bundle : lecture at Sports medicine knee arthroscopy advanced course, Erasmus MC, Rotterdam, 11th April, 2013. [2013]. [COBISS.SI-ID 512388665]
AMBROŽIČ, Bogdan. Which technique for ACL reconstruction : transtibial vs AM portal? Anatomic single vs double bundle : Sports medicine Knee arthroscopy advanced course, 8th November 2012, University of San Pablo, Madrid. 2012. [COBISS.SI-ID 30339545]
AMBROŽIČ, Bogdan. My experience in knee surgery : Orthopaedics and Traumatology Department, University of Perugia, 27th February 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 29655513]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

AMBROŽIČ, Bogdan. How to treat patelofemoral joint instability? : prispevek na 18th International course of Artroscopic techniques with cadaveric workshop, Ljubljana, 14. in 15.4.2023. [COBISS.SI-ID 183343875]
AMBROŽIČ, Bogdan. Ostale ligamentne okvare kolena : prispevek na Ortopedski šoli artroskopskih tehnik, Terme Dobrno, 21.-22.4.2023. [COBISS.SI-ID 183272195]
AMBROŽIČ, Bogdan. Osteotomie e riparazione di cartilagine e menisco = Osteotomy associated with meniscus and cartilage surgery : prispevek na konferenci Siagscot meeting Milano, 13.-15. april 2023. [COBISS.SI-ID 183270147]
AMBROŽIČ, Bogdan. Slope correction in tibial osteotomies : prispevek na Seefort, South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology, Dubrovnik, 4.-6.5.2023. [COBISS.SI-ID 183274243]
AMBROŽIČ, Bogdan. Artroscopia, ginocchio, arto superiore, sport, cartilagine, tecnologie ortopediche. [COBISS.SI-ID 117871107]
AMBROŽIČ, Bogdan. Distal femoral osteotomies. Medical closing wedge or lateral opening wedge, distal femoral osteotomy : predavanje na webinarju Osteotomies nad the knee joint femur, tibia, patella, fibia, 15.3.2022. [COBISS.SI-ID 117883651]
AMBROŽIČ, Bogdan. Impact of coronal knee alignment – from evidence to clinical practice : 3rd International Knee Day, 10th-11th March 2022 (online). [COBISS.SI-ID 117803011]
AMBROŽIČ, Bogdan. Indikacije in izvajanje vibracijske terapije v ortopediji : predavanje na strokovnem seminarju Vibracijske terapije z visoko terapevtsko vrednostjo, Ljubljana, 26.11.2022. [COBISS.SI-ID 146794243]
AMBROŽIČ, Bogdan. Intraoperative complication-how to deal with them : predavanje na Otrhoplus Symposium Bolzano, 19.5.2022. [COBISS.SI-ID 117881859]
AMBROŽIČ, Bogdan. Osteotomie a doppio livello = Double level osteotomy : predavanje na 1st Annual Meeting of SIAGOSCOT, Rim, 11.3.2022. [COBISS.SI-ID 117869571]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje mobilnosti ramenskega sklepa : prispevek na seminarju II. Matevževi dnevi 2022, Ljubljana, 5.10.2022. [COBISS.SI-ID 146802947]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje poškodb in bolezni ramenskega in kolenskega sklepa : prispevek na konferenci II. Matevževi dnevi 2022, Ljubljana, 5. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 146798083]
OLLIVER, Matthieu, KLEY, Kristian, VAN HEERWAARDEN, Ronald, AMBROŽIČ, Bogdan, WILSON, Chris. Frontal approach vs medial / lateral approach : London Osteotomy Virtual Masterclass, 29th-30th April 2021. [COBISS.SI-ID 84127747]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. Hinge fractures in closing wedge distal femoral osteotomies - radiological study : 19th ESSKA Congres (virtual), Luxembourg, 11-15 5 2021. [COBISS.SI-ID 84117251]
KLEY, Kristian, HANAK, Lucas, VAN HEERWAARDEN, Ronald, AMBROŽIČ, Bogdan, OLLIVER, Matthieu. How do i plan my osteotomy? : London Osteotomy Virtual Masterclass, 29th-30th April 2021. [COBISS.SI-ID 84126211]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. Radiological results after closing wedge distal femoral osteotomies using 3D patient specific printed cutting guides (3D-PSCG) : 19th ESSKA Congres (virtual), Luxembourg, 11-15 5 2021. [COBISS.SI-ID 84118531]
AMBROŽIČ, Bogdan. Advanced techniques for massive cuff tears : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Bioskills SportsMed advanced shoulder arthroscopy, Cologne, Germany, 10 April 2019. [COBISS.SI-ID 1541264324]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anterior, posterior Bankart and SLAP : prispevek na konferenci Basic Course of Shoulder Arthroscopy, Tuzla, 29 March 2019. [COBISS.SI-ID 1541277892]
AMBROŽIČ, Bogdan. Failed AC joint surgery : prispevek na 4th International Bezmialem Orthopaedics Meeting, After failed joint surgery, "In my hands," Istanbul, 6-7 December 2019. [COBISS.SI-ID 1541822148]
AMBROŽIČ, Bogdan. Failed bone block surgery : prispevek na 4th International Bezmialem Orthopaedics Meeting, After failed joint surgery, "In my hands," Istanbul, 6-7 December 2019. [COBISS.SI-ID 1541821636]
AMBROŽIČ, Bogdan. Failed cartilage surgery : prispevek na 4th International Bezmialem Orthopaedics Meeting, After failed joint surgery, "In my hands," Istanbul, 6-7 December 2019. [COBISS.SI-ID 1541822404]
AMBROŽIČ, Bogdan. Hinge fractures : femoral : prispevek na srečanju London knee osteotomy masterclass 2019, London, 7th & 8th February 2019. [COBISS.SI-ID 1541258436]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL reconstruction : prispevek na Bioskills advanced knee arthroscopy course, Cologne, Germany, 29th October 2019. [COBISS.SI-ID 1541818820]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL reconstruction : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Bioskills SportsMed advanced knee arthroscopy & SCP procedure, Cologne, Germany, 11 April 2019. [COBISS.SI-ID 1541264580]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL reconstruction : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Bioskills SportsMed advanced knee arthroscopy & SCP procedure, Rotterdam, 28 February 2019. [COBISS.SI-ID 1541264068]
AMBROŽIČ, Bogdan. Patella height after open wedge HTO, depending on surgical technique? : prispevek na ESSKA Specialty days, Madrid, 8-9 November 2019. [COBISS.SI-ID 1541819332]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral knee instability and ALL ligament : when and how to treat it : prispevek na Advanced course of knee arthroscopy, Bulgarian association of arthroscopy and sports traumatology, Pleven, Bulgaria, 22 - 23 March 2019. [COBISS.SI-ID 1541265348]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posteromedial instability : diagnostic and management : prispevek na Advanced course of knee arthroscopy, Bulgarian association of arthroscopy and sports traumatology, Pleven, Bulgaria, 22 - 23 March 2019. [COBISS.SI-ID 1541265604]
KHAKHA, Raghbir, DAWSON, Matt, AMBROŽIČ, Bogdan. Tutorial 2, OAK v UKR v TKR : prispevek na srečanju Northern osteotomy masterclass 2019, Newcastle, 8th & 9th July 2019. [COBISS.SI-ID 1541818308]
AMBROŽIČ, Bogdan. VTE management : European perspective : prispevek na srečanju London knee osteotomy masterclass 2019, London, 7th & 8th February 2019. [COBISS.SI-ID 1541258692]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zadnji trendi pri zdravljenju poškodb vezi kolenskega sklepa : prispevek na strokovnem srečanju Hrbtenica in koleno, Čatež, 29. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 1541266116]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anterior instability, posterior instability : how I do it : prispevek na Zimmer Biomet Institute event, Masterclass "Arthroscopy for knee & shoulder," Ankaran, 8 - 9 November 2018. [COBISS.SI-ID 1541263812]
AMBROŽIČ, Bogdan. Arthroscopic anterior instability : how I do it : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Masterclass sports medicine, "Arthroscopy for knee & shoulder, Prague, October 4, 2018,. [COBISS.SI-ID 1541260740]
AMBROŽIČ, Bogdan, KLEY, Kristian. Distal femoral osteotomy with PSI : live surgery : prispevek na srečanju 360° Around Knee Osteotomies; From Theory, to Practice and Excellence, March 16th, 2018, Valdoltra Orthopaedic Hosipital, Ankaran,. [COBISS.SI-ID 1540515524]
AMBROŽIČ, Bogdan, MALAVOLTA, Michele. High tibial osteotomy with navigation : live surgery : prispevek na srečanju 360° Around Knee Osteotomies; From Theory, to Practice and Excellence, March 16th, 2018, Valdoltra Orthopaedic Hosipital, Ankaran,. [COBISS.SI-ID 1540514756]
AMBROŽIČ, Bogdan. Live surgery : ACL reconstruction : prispevek na Zimmer Biomet Institute event, Masterclass "Arthroscopy for knee & shoulder," Ankaran, 8 - 9 November 2018. [COBISS.SI-ID 1541262788]
AMBROŽIČ, Bogdan. Live surgery : MPFL reconstruction : prispevek na Zimmer Biomet Institute event, Masterclass "Arthroscopy for knee & shoulder," Ankaran, 8 - 9 November 2018. [COBISS.SI-ID 1541263556]
AMBROŽIČ, Bogdan. Meniscal root repair : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Bioskills sports medicine knee arthroscopy course, Rotterdam, 18-19 October 2018. [COBISS.SI-ID 1541262532]
AMBROŽIČ, Bogdan. Meniscal tear : when to suture? : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Masterclass sports medicine, "Arthroscopy for knee & shoulder, Prague, October 4, 2018,. [COBISS.SI-ID 1541261508]
AMBROŽIČ, Bogdan. Meniscal tears and repair : predavanje na srečanju BioSkills Knee Arthroscopy Course, 28 February 2018, Zimmer Biomet Institute, Rotterdam, Netherlands. [COBISS.SI-ID 1540516548]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL Reconstruction : predavanje na srečanju BioSkills Knee Arthroscopy Course, 17 May 2018, Zimmer Biomet Institute, Rotterdam, Netherlands. [COBISS.SI-ID 1540517316]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL reconstruction : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Masterclass sports medicine, "Arthroscopy for knee & shoulder, Prague, October 4, 2018,. [COBISS.SI-ID 1541261252]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL reconstruction : prispevek na Zimmer Biomet Institute event, Masterclass "Arthroscopy for knee & shoulder," Ankaran, 8 - 9 November 2018. [COBISS.SI-ID 1541263300]
AMBROŽIČ, Bogdan. New technologies in osteotomies : PSI, navigation : prispevek na srečanju 360° Around Knee Osteotomies; From Theory, to Practice and Excellence, March 16th, 2018, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran,. [COBISS.SI-ID 1540515012]
AMBROŽIČ, Bogdan. Novosti in smernice v operativnem zdravljenju poškodb in bolezni ramenskega sklepa : prispevek na strokovnem izpopolnjevanju Obravnava ramenskega sklepa v fizioterapiji - primeri dobre prakse, Letni zbor članov celjske regionalne enote, Laško, 10. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 1541259972]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL injuries : prispevek na Zimmer Biomet Institute event, Masterclass "Arthroscopy for knee & shoulder," Ankaran, 8 - 9 November 2018. [COBISS.SI-ID 1541263044]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral corner injury : prispevek na Zimmer Biomet Institute course, Masterclass sports medicine, "Arthroscopy for knee & shoulder, Prague, October 4, 2018,. [COBISS.SI-ID 1541260996]
AMBROŽIČ, Bogdan. PSI in knee osteotomies : prispevek na srečanju 1st Alpe Adria International Border Meeting, How to improve the results in total knee arthroplasty, 20th April 2018, Dogana Veneta, Verona, Italy. [COBISS.SI-ID 1540516292]
AMBROŽIČ, Bogdan. Transportal anatomic ACL reconstruction : predavanje na srečanju BioSkills Knee Arthroscopy Course, 11 April 2018, Zimmer Biomet Institute, Rotterdam, Netherlands. [COBISS.SI-ID 1540517060]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anterior GlenoHumeral instability : lecture at BioSkills Shoulder arthroscopy course, Rotterdam, The Netherlands, 2-3 May 2017. [COBISS.SI-ID 1539342020]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anterolateral ligament : predavanje na BioSkills Knee Arthroscopy Course, Rotterdam, The Netherlands, 22-23 March 2017. [COBISS.SI-ID 1539345092]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anterolateral ligament-When and how? : prispevek na 14th International course of arthroscopic techniques with cadaveric workshop, Ljubljana, 7th and 9th April 2017. [COBISS.SI-ID 1539333316]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. Computer Supported Complex Osteotomy procedures around the knee (CT preoperative planning, navigation system, 3D printing technologies) : prispevek na 11th biennial ISAKOS congress, Shangai, June 4-8, 2017. [COBISS.SI-ID 1540035012]
AMBROŽIČ, Bogdan. Diagnosis and treatment of PCL injuries : transtibial/inlay technique : lecture at BioSkills Sports Medicine knee arthroscopy course, Madrid Spain, 2-3 November 2016. [COBISS.SI-ID 1539076036]
AMBROŽIČ, Bogdan, NOVAK, Samo. The influence of medial patellofemoral ligament reconstruction on clinical results and sports activity level : prispevek na 11th biennial ISAKOS Congress, Shangai, June, 4-8, 2017. [COBISS.SI-ID 1540034756]
AMBROŽIČ, Bogdan. Medial patella-femoral ligament (MPFL) reconstruction : lecture at BioSkills Knee arthroscopy course, Rotterdam, The Netherlands, 3-4 May 2017. [COBISS.SI-ID 1539342532]
AMBROŽIČ, Bogdan. Osteotomia doppia, navigazione e patient matched : prispevek na strokovnem seminarju Osteotomie di ginocchio, Peschiera del Garda, 7 aprile 2017. [COBISS.SI-ID 1539332804]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral Corner (PCL) Injury : prispevek na konferenci Bioskills Knee Arthroscopy Course, Madrid, 24-25 October 2017. [COBISS.SI-ID 1540034244]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral Corner (PLC) injuries : predavanje na BioSkills Knee Arthroscopy Course, Rotterdam, The Netherlands, 22-23 March 2017. [COBISS.SI-ID 1539344324]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral Corner (PLC) injuries : Transtibial/Inlay technique : lecture at BioSkills Knee Arthroscopy Course, Rotterdam, The Netherlands, 3-4 May 2017. [COBISS.SI-ID 1539342276]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral Corner Injury : prispevek na konferenci Bioskills Knee Arthroscopy Course, Rotterdam, 20-21 September 2017. [COBISS.SI-ID 1540034500]
AMBROŽIČ, Bogdan. Saw bone relive femore distale in minus mediale : prispevek na strokovnem seminarju Psteotomie di ginocchio, Peschiera del Garda, 7 aprile 2017. [COBISS.SI-ID 1539333060]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anterolatoral ligament (ALL) : prispevek na 13th International course of arthroscopic techniques with cadaveric workshop, Ljubljana, 8th and 9th April 2016. [COBISS.SI-ID 1538437828]
AMBROŽIČ, Bogdan. Combined lateral ligament and tibiofibular syndesmotic repair of the ankle : predavanje 4. maja 2016 na 17th ESSKA Congress, Barcelona Spain. [COBISS.SI-ID 1538513860]
AMBROŽIČ, Bogdan. Medial patella - femoral ligament (MPFL) reconstruction : prispevek na srečanju Bioskills Sports Medicine Knee Arthroscopy: advanced course, Rotterdam [Nizozemska], 12. 05. 2016. [COBISS.SI-ID 1538426308]
AMBROŽIČ, Bogdan. Medial patella-femoral ligament (MPFL) reconstruction : lecture at BioSkills Sports Medicine knee arthroscopy course, Rotterdam, The Netherlands, 29-30 September 2016. [COBISS.SI-ID 1539075012]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral Corner (PLC) Injury : lecture at BioSkills sports medicine knee arthroscopy, Advanced course, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands, 17 March 2016. [COBISS.SI-ID 1538306756]
AMBROŽIČ, Bogdan. The role of arthroscopy in treatment of joint infection : predavanje 5. maja 2016 na 17th ESSKA Congress, Barcelona Spain. [COBISS.SI-ID 1538514116]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral Corner (PLC) Injury : lecture at Sports medicine knee arthroscopy, Advanced course, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands, 1st October 2015. [COBISS.SI-ID 1538307780]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Meniscal root : lecture at Sports medicine knee arthroscopy advanced course, 22 October, Erasmus MC, Rotterdam. [COBISS.SI-ID 1537674180]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Osteotomije tibije : prispevek na Spomladanskem sestanku Združenja ortopedov Slovenskega zdravniškega društva, Valdoltra, 21. 3. 2014]. [2014]. [COBISS.SI-ID 1536424388]
AMBROŽIČ, Bogdan. [PF instability : predavanje na 11th International course of arthroscopic techniques with cadaveric workshop, 4-5 April, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 1537673156]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Posterolateral corner injury : lecture at Sports medicine knee arthroscopy advanced course, 11 December, Erasmus MC, Rotterdam. [COBISS.SI-ID 1537679044]
AMBROŽIČ, Bogdan. [MPFL reconstruction : lecture at Sports Medicine Knee arthroscopy advanced course, 25st September, 2013, San Pablo CEU, Madrid. [COBISS.SI-ID 1537672900]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Surgical treatment of patellar instability : lecture at 10th Interantional course of arthroscopic techniques with ESA-ESSKA Shoulder meeting and 1st Interantional academy of surgical approaches, Ljubljana, 18th-20th April 2013. [2013]. [COBISS.SI-ID 512388921]
AMBROŽIČ, Bogdan. Transposition of TT and trochleoplasty : 9th International course of arthroscopic techniques, Ljubljana, 12th April 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 30007513]
AMBROŽIČ, Bogdan. MPFL reconstruction : 8th International course of arthroscopic techniques, Ljubljana, 14th April 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 29666009]
AMBROŽIČ, Bogdan. Multiligement knee reconstruction : 4 Live Arthroscopy Festival, Portorose, September 7th-10th 2011. Portorose, 2011. [COBISS.SI-ID 29656537]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL reconstruction : Mediterranean trauma conference, 30th September 2011, Ayia Napa. 2011. [COBISS.SI-ID 29654745]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL reconstruction : 7th International course of arthroscopic techniques, Ljubljana, 15th April 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 29666265]
MARČAN, Radoslav, POBERAJ, Boris, AMBROŽIČ, Bogdan, LOVRIČ, Miljenko. 20 years of arthroscopy at the Valdoltra Orthopaedic Hospital : 100th Anniversary International Symposium, 19. June 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 29666521]
AMBROŽIČ, Bogdan. ACL reconstruction - single or double bundle : XIIIth National Congress SOROT, 22. 10. 2009, Bucureşti. Bucureşti, 2009. [COBISS.SI-ID 29657561]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL + PLC reconstruction : 3 International Live Arthroscopy Festival, Portorose, September 9th-12th 2009. Portorose, 2009. [COBISS.SI-ID 29656793]
AMBROŽIČ, Bogdan. PCL reconstruction : 6th International course of arthroscopic techniques - basic, 16th April 2009, Ljubljana. 2009. [COBISS.SI-ID 29676505]
MIKLAVČIČ, Lucijan, AMBROŽIČ, Bogdan. Tibial tunnel widening after hamstring tendon anterior cruciate ligament reconstruction. Clinical and MRI study at 4 years follow-up : XXXVIII Annual Meeting of Radiologists of the Alpe Adria Region, November 14th, 2009, Grado. 2009. [COBISS.SI-ID 29655257]
AMBROŽIČ, Bogdan. ACL and PCL reconstruction : 5th International course of arthroscopic techniques - advanced, 17th April 2008, Otočec, Ljubljana. 2008. [COBISS.SI-ID 29676249]
AMBROŽIČ, Bogdan. Tibial fixation with biointrafix : Knee expertise live instructional course, 9th - 10th May 2005, Vienna. Vienna, 2005. [COBISS.SI-ID 29658073]
AMBROŽIČ, Bogdan. Le perforazioni secondo Steadman : Convegno di aggiornamento di Chirurgia Ortopedica, 15 Ottobre 2004, Riva del Garda = Steadman's osteocondral perforations : Orthopaedics Updating Meetinf, 15th October 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29657305]
AMBROŽIČ, Bogdan, OBERTHALER, G., MARTH, W. Live surgery - arthroscopic ACL reconstruction : International advanced arthroscopic symposium & cadaver workshop, September 30 - October 1st, 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 29708761]
POBERAJ, Boris, AMBROŽIČ, Bogdan. Live surgery - arthroscopic shoulder release and tuberoplasty : International advanced arthroscopic symposium & cadaver workshop, September 30 - October 1st, 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 29709273]
AMBROŽIČ, Bogdan. Pitfalls of arthroscopic hamstring ACL reconstruction : International advanced arthroscopic symposium & cadaver workshop, September 30 - October 1st, 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 29709017]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

AMBROŽIČ, Bogdan. How to treat patelofemoral joint instability : vabljeno predavanje na "17th International Course of Arthroscopic Techniques, Ljubljana, 1st and 2nd April 2022". [COBISS.SI-ID 117597699]
AMBROŽIČ, Bogdan. Osteotomie a doppio livello = Double level osteotomy : 1st Annual Live Meeting, Roma, 10-12 March 2022. [COBISS.SI-ID 117807107]
AMBROŽIČ, Bogdan. Anatomic PLC reconstructions "my technique" : Arthroschool ligament webinar "Ligament anatomy, pathoanatomy and anatomic reconstructions in the knee joint", 26th June 2021. [COBISS.SI-ID 84120067]
AMBROŽIČ, Bogdan. Novosti in sodobne smernice v zdravljenju poškodb in bolezni ramenskega sklepa : vabljeno predavanje na strokovnem izpopolnjevanju za mentorje in koordinatorje z naslovom Povezovanje teorije in prakse skozi kakovostno mentorstvo v učnem okolju, Maribor, 12. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 1541265092]
AMBROŽIČ, Bogdan. Revision ACL surgery : vabljeno predavanje na 16th International course of arthroscopic techniques, with cadaveric workshop, Ljubljana, 12th and 13th April 2019. [COBISS.SI-ID 1541264836]
AMBROŽIČ, Bogdan. Are meniscal allografts or partial menicus replacements an option? : prispevek na ESSKA advanced knee arthroscopy course, all about meniscus, Rotterdam, 15-16 November 2018. [COBISS.SI-ID 1541259716]
AMBROŽIČ, Bogdan. Korektivne osteotomije v področju kolena z uporabo novih tehnologij : vabljeno predavanje na strokovnem izpopolnjevanju za mentorje in koordinatorje Povezovanje teorije in prakse skozi kakovostno mentorstvo v učnem okolju, 13. 2. 2018, Alma Mater Europaea, Maribor. [COBISS.SI-ID 1540514500]
AMBROŽIČ, Bogdan. Revision ACL surgery : vabljeno predavanje na 15th International Course of Arthroscopic Techniques with Cadaveric Workshop, 13th and 14th April 2018, Ljubljana, Slovenia. [COBISS.SI-ID 1540515780]
AMBROŽIČ, Bogdan. Isolated PCL injury : arthroscopic reconstruction when and how : predavanje na Ligament, meniscal and chodnral knee injuries - current concepts, 19. 11. 2016, Lovran, Croatia. [COBISS.SI-ID 1539074244]
AMBROŽIČ, Bogdan. Live surgery: osteotomia valguizante tibial alta asistida con navegacion. [COBISS.SI-ID 1539329732]
AMBROŽIČ, Bogdan. Noga, koleno in gleženj ter križna hrbtenica : izvedba Multidisciplinarna delavnica/tečaj po zensegrity konceptu, Ljubljana 29. in 30. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 1539074756]
AMBROŽIČ, Bogdan. Posterolateral knee instability : PCL and postelolateral corner : predavanje na Ligament, meniscal and chodnral knee injuries - current concepts, 19. 11. 2016, Lovran, Croatia. [COBISS.SI-ID 1539074500]
AMBROŽIČ, Bogdan. PSI & osteotomy surgery : prispevek na Basingstoke knee osteotomy Masterclass 2017, 7th -8th December 2017, Ark conference centre, North Hampshire Hospital, Basingstoke. [COBISS.SI-ID 1540033732]
AMBROŽIČ, Bogdan. PSI for distal femoral osteotomies : prispevek na konferenci Innovation in degenerative knee surgery, Berlin, 13-14 October 2017. [COBISS.SI-ID 1540033988]
AMBROŽIČ, Bogdan. When and how to do a trochleoplasty : prispevek na konferenci Symposium Expect MORE Sports medicine 2017, Lisbona, 23-24 November 2017. [COBISS.SI-ID 1540033476]
AMBROŽIČ, Bogdan. [ALL : invited lecture at International course of arthroscopic tehniques with cadaveric workshop, Ljubljana 10th and 11th April 2015. [COBISS.SI-ID 1537679556]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Anatomy and biomechanics of ACL : invited lecture at 2nd Course for knee arthroscopy, 17-19 April, Pleven, Bulgaria. [COBISS.SI-ID 1537679812]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Artroskopija gležnja : vabljeno predavanje na Zimskem sestanku ortopedov SZD, 16.1.2015, Ortopedska bolnišnica Valdoltra. [COBISS.SI-ID 1537679300]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Extra articular tenudesis of the long tendun of biceps = Eu faço extra-articual (técnica cirúrgica) : invited lecture at X Jornadas do ombro e cotovelo, 8-9 May, 2015, Lisbon, Portugal. [COBISS.SI-ID 1537680068]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Patellofemoral instability : invited lecture at Arthroscopy course, Knee session, Rijeka, March 13th-14th, 2015. [COBISS.SI-ID 1537680836]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Arthroscopic treatment of shoulder instability : current concepts : invited speaker at 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 18-21. september 2014, Jahorina. [COBISS.SI-ID 1537682628]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Combined PCL/PLC reconstruction : indications, techniques, pearls and pitfalls : ecture at theThe 34th annual meeting of the Israel orthopaedic association in conjuction with the 2nd conference of the Mediterranean trauma society and the 24th annual meeting of the Israel society for surgery of the hand, November 26-28, 2014, Tel Aviv, Israel. [COBISS.SI-ID 1537678276]
MARČAN, Radoslav, AMBROŽIČ, Bogdan. [Incidence of septic arthritis following an ACL reconstruction : invited speaker at 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 18-21. september 2014, Jahorina. [COBISS.SI-ID 1537682372]
AMBROŽIČ, Bogdan. [MPFL/ ACLR topic : lecture at the 34th annual meeting of the Israel orthopaedic association in conjunction with the 2nd conference of the Mediterranean trauma society and the 24th annual meeting of the Israel society for surgery of the hand, November 26-28, 2014, Tel Aviv, Israel. [COBISS.SI-ID 1537678532]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Novosti in artoskopske tehnike rekonstrukcij križnih vezi kolenskega sklepa v OB Valdoltra : glavni predavatelj na srečanju Novosti v zdravljenju in rehabilitaciji sprednje križne vezi, Terme Dobrna, 05.12.2014. [COBISS.SI-ID 1537678788]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Novosti v zdravljenju rekonstrukcije sprednje križne vezi : predavanje v Zdravilišču Strunjan, 20.10.2014. [COBISS.SI-ID 1537673924]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Treatment of posterolateral corner injuries : invited speaker at 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 18-21. september 2014, Jahorina. [COBISS.SI-ID 1537682116]

 

3.25 Druga izvedena dela

AMBROŽIČ, Bogdan, LANGERHOLC ŽAGER, Brigita. Regeneracija telesa in duha : spletni dogodek v organizaciji Triglav Zdravja, 15. junija 2021. [COBISS.SI-ID 84148739]
AMBROŽIČ, Bogdan (intervjuvanec), JAVORNIK, Helena (intervjuvanec). Pogovor o zdravju in dobrem počutju : spletni dogodek, 8. oktober 2020. [COBISS.SI-ID 84151299]
AMBROŽIČ, Bogdan. 3rd Course for knee arthroscopy : sodelovanje na Atrhroscopic course with Cadaver workshop, 10th-11th March 2017, Pleven, Bulgaria. [COBISS.SI-ID 1539344068]
AMBROŽIČ, Bogdan. Unknown pathology in the elbow and wrist in the athlete. [COBISS.SI-ID 1539343556]
AMBROŽIČ, Bogdan. Uporaba računalniške tehnologije v pripravi in izvedbi operativnega posega v ortopediji : predoperativno planiranje, intraoperativna navigacija ,3D tiskanje navodil : predavanje na 7.srečanju strokovnih vodij in direktorjev v bolnišnicah in zdravstvenih domovih ter predstavnikov koncesionarjev iz posameznih izpostav OE Koper, v Kopru 23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 1538303684]
AMBROŽIČ, Bogdan. [Posterolateral corner injury : predavanje na specialističnem tečaju Sports Medicine Knee Arthroscopy Advanced Course, Rotterdam, 11.4.2014]. [2014]. [COBISS.SI-ID 1536630468]
AMBROŽIČ, Bogdan. Poškodbe vezi kolenskega sklepa : predavanje na strokovnem izpopolnjevanju Društva radioloških inženirjev Slovenije in Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 5. oktober 2012, Valdoltra. 2012. [COBISS.SI-ID 30339289]
AMBROŽIČ, Bogdan. Endoskopsko zdravljenje in rehabilitacija poškodb ter bolezni gležnja : predavanje v Termah Dobrna, 12. maj 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 29667289]
AMBROŽIČ, Bogdan. Zdravljenje in rehabilitacija poškodb ter bolezni patelofemoralnega sklepa : predavanje v Termah Dobrna, 22. maj 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 29667033]
AMBROŽIČ, Bogdan. Operativno zdravljenje in rehabilitacija poškodb ramenskega sklepa : predavanje v Termah Dobrna, 10. oktober 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 29666777]
AMBROŽIČ, Bogdan. Artroskopski posegi na rami : predavanje na sestanku Sekcije za slikanje z računalniško tomografijo in magnetno resonanco, 5. maj 2005, Ljubljana. 2005. [COBISS.SI-ID 29655769]
AMBROŽIČ, Bogdan, POBERAJ, Boris. ACL case using ST&G graft - Biolntrafix tibial fastener : Valdoltra knee & shoulder course, Valdoltra, October 4th, 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29710041]
AMBROŽIČ, Bogdan. Associated procedures in ACL reconstruction : Valdoltra knee & shoulder course, Valdoltra, October 4th, 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29710553]
AMBROŽIČ, Bogdan, POBERAJ, Boris. 1st live case : Arthroscopic shoulder course, Valdoltra 21st June, 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29709785]
AMBROŽIČ, Bogdan, POBERAJ, Boris. Live case : Arthroscopic shoulder course, Valdoltra 22nd June, 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29709529]
POBERAJ, Boris, AMBROŽIČ, Bogdan. Rotator cuff repair case : Valdoltra knee & shoulder course, Valdoltra, October 5th, 2004. 2004. [COBISS.SI-ID 29710297]
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 1. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 1. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 1. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 15. 8. 2022

Datumi ortopedske ambulante: (16:00 - 20:00)

Maj
20

20.05.2024 09:00 - 19:00

Maj
22

22.05.2024 14:00 - 19:00

Maj
27

27.05.2024 09:00 - 19:00

Maj
29

29.05.2024 14:00 - 19:00

Jun
3

03.06.2024 09:00 - 19:00

Jun
5

05.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
10

10.06.2024 09:00 - 19:00

Jun
13

13.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
17

17.06.2024 09:00 - 19:00

Jun
19

19.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
26

26.06.2024 14:00 - 19:00

Jun
27

27.06.2024 09:00 - 19:00

tecar     udarni valovi    hiil laser    analiza drže      Trombocitna plazma      matične celice

 

 

 

 

Copyright Bisturmed d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani. O piškotkih na spletni strani