Osebna bibliografija Klemen Ravnihar

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


Klemen Ravnihar

Osebna bibliografija za obdobje 2006-2018
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAVNIHAR, Klemen, BARLIČ, Ariana, DROBNIČ, Matej. Effect of intra-articular local anesthesia on articular cartilage in the knee. Arthroscopy. May 2014, vol. 30, no. 5, str. 607-612, ilustr. ISSN 0749-8063. DOI: 10.1016/j.arthro.2014.02.002. [COBISS.SI-ID 31799513]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. RAVNIHAR, Klemen. Novosti pri zdravljenju napredovale artroze kolka in kolena. V: HUSSEIN, Mohsen (ur.). Pogosta stanja v ortopediji. 1. izd. Ljubljana: Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2016. Str. 43-46. ISBN 978-961-285-127-9. [COBISS.SI-ID 1539348164]

3. RAVNIHAR, Klemen. Sodobna endoprotetika kolena. V: HUSSEIN, Mohsen (ur.). Pogosta stanja v ortopediji. 1. izd. Ljubljana: Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2017. Str. 41-46, ilustr. ISBN 978-961-94156-0-3. [COBISS.SI-ID 1539348676]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. RUPAR, Petra, RAVNIHAR, Klemen, PŠENICA, Janez. Incidence of distal radius fracture. European journal of trauma. 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 181. ISSN 1439-0590. [COBISS.SI-ID 21191385]

5. RAVNIHAR, Klemen. Preoperative planning in total hip knee replacement with use of digital radiographic planning tools. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012. Str. 45. ISBN 978-961-269-725-9. [COBISS.SI-ID 30026457]

6. RAVNIHAR, Klemen, MARŠ, Tomaž, ALIBEGOVIĆ, Armin. Konfokalna in dvofotonska laserska mikroskopija v raziskavah sklepnega hrustanca. V: 5. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije : zbornik prispevkov, 12. junij 2015. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica, 2015. Str. 15. [COBISS.SI-ID 1537541316]

7. RAVNIHAR, Klemen. Patologija tetive mišice iliopsoas po vstavitvi popolne kolčne endoproteze : artroskopska tehnika za sprostitev tetive in zgodnji rezultati. V: SLOKAR, Urban (ur.). Zbornik. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2018. Str. 39. ISBN 978-961-94454-0-2. [COBISS.SI-ID 1540471492]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. RAVNIHAR, Klemen, DROBNIČ, Matej, BARLIČ, Ariana. Vpliv lokalnih anestetikov na sklepni hrustanec. V: 4. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ankaran, 30.5.2014. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, [2014]. F. 9. [COBISS.SI-ID 1536530884]

9. RAVNIHAR, Klemen. Hematogena periprotetična infekcija kolenske endoproteze s S. dysgalactie, uspešno neoperativno zdravljenje : prikaz primera. V: MIRNIK, Nino (ur.). Zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, [2017]. Str. 24. [COBISS.SI-ID 1539550916]

10. PIČMAN, Matevž, RAVNIHAR, Klemen. Vrednotenje izidov artroskopije kolka. V: MIRNIK, Nino (ur.). Zbornik. 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, [2017]. Str. 37. [COBISS.SI-ID 1539481284]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.08 Doktorska disertacija

11. RAVNIHAR, Klemen. Vpliv lokalnih anestetikov na sklepni hrustanec v kolenu : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Ravnihar], 2018. X, 61 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=115917&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1945589]


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 12. 2019

Datumi ortopedske ambulante: (16:00 - 20:00)

Sep
22

22.09.2021 15:00 - 22:00

Sep
27

27.09.2021 09:00 - 20:00

Sep
29

29.09.2021 15:00 - 20:00

Okt
4

04.10.2021 09:00 - 20:00

Okt
8

08.10.2021 09:00 - 13:30

Okt
11

11.10.2021 08:00 - 15:00

Okt
13

13.10.2021 15:00 - 20:00

Okt
18

18.10.2021 09:00 - 20:00

Okt
20

20.10.2021 15:00 - 20:00

Okt
25

25.10.2021 09:00 - 20:00

tecar     udarni valovi    hiil laser    analiza drže      Trombocitna plazma      matične celice

 

 

 

 

Copyright Bisturmed d.o.o.© 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani. O piškotkih na spletni strani